Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 11 de gener de 2002

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 11 de gener de 2002 a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (22-XI-2000).

2. Informe de la Síndica de Greuges.

3. Informe del Rector.

4. LOU: implicacions estatutàries.

5. Elecció de representants dels estudiants a la Mesa del Claustre.*

6. Elecció de representants dels estudiants a la Junta de Govern.*

7. Elecció de representants dels estudiants al Consell d'Estudiants.*

8. Torn obert de paraules.**

Palma, 14 de desembre de 2001

El Rector,
Llorenç Huguet

* En aquest punt bastarà la presència del col·lectiu estudiantil.

** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l'article 16 del Reglament del Claustre (FOU núm. 10, de 13 de juny de 1986).

Membres del Claustre.