Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 16 de desembre de 1998

Us convoc a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 16 de desembre de 1998 a les 10.30 en primera convocatòria i a les 11 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Debat i, si escau, aprovació del projecte de reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (documentació) .

Palma, 20 de novembre de 1998
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr./a. claustral.