Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 18 d’abril de 2005

Us convoc a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 18 d'abril de 2005 a les 12 hores en primera convocatòria i a les 12.30 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció del Síndic de Greuges.

Palma, 4 d'abril de 2005

El Rector,
Avel·lí Blasco

Membres del Claustre.