Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 20 de març de 2003

Us convoc a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 20 de març de 2003 a les 9.30 en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Debat i, si escau, aprovació del projecte d'Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (documentació) .

Palma, 4 de març de 2003

El Rector,
Llorenç Huguet

Membres del Claustre.