Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 22 de novembre de 2000

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 22 de novembre de 2000 a les 9.30h en primera convocatòria i a les 10h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (6-III-2000).

2. Elecció dels membres de la Comissió d'Apel·lació de Concursos.

3. Informe del Rector.

4. Pla estratègic.

5. Torn obert de paraules.*

Palma, 9 de novembre de 2000

El Rector,
Llorenç Huguet

* La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l'article 16 del Reglament del Claustre (FOU núm. 10, de 13 de juny de 1986).

Membres del Claustre.