Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 23 de febrer de 2005

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2005 a les 12.30 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants claustrals del grup c) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Palma, 25 de gener de 2005

El Rector,
Avel·lí Blasco

Membres del Claustre del grup c).