Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 5 de maig de 2004

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 5 de maig de 2004 a les 10.45 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants dels directors de departament i d'institut universitari de recerca al Consell de Govern.

Palma, 28 d'abril de 2004

El Rector,
Avel·lí Blasco

Il·lms Srs. Directors dels departaments i dels instituts universitaris de recerca de la Universitat.

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 5 de maig de 2004 a les 9.45 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants claustrals del grup b) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Palma, 28 d'abril de 2004

El Rector,
Avel·lí Blasco

Membres del Claustre del grup b).

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 5 de maig de 2004 a les 8.45 hores en primera convocatòria i a les 9 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants claustrals del grup d) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Palma, 28 d'abril de 2004

El Rector,
Avel·lí Blasco

Membres del Claustre del grup d).