Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

Direcció

Director/a d'Escola
Secretari/ària
Pons Nicolau, Juana Maria

Caps d'estudis

Estudis oferts per l'Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears