Escoltar

Claustre

Grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB)

Grup

Nom

A)

Aguilar Mediavilla, Eva

A)

Aguiló Pons, Isabel Maria

A)

Alberich Martí, Ricardo

A)

Alemany Alonso, Regina

A)

Amengual Pizarro, Marian

A)

Ballester Brage, Lluís

A)

Ballester Cardell, Maria

A)

Borràs López, Antoni

A)

Bosch Zaragoza, Rafael

A)

Bota Ferragut, Sebastián Antonio

A)

Bru Martínez, Lluís

A)

Canals Guinand, Vicenç Josep

A)

Capellà Miternique, Hugo

A)

Cardona Coll, Daniel

A)

Carrasco Martorell, Lorenza

A)

Castro Ocón, José Aurelio

A)

Cladera Bohigas, Antoni

A)

Comas Rubí, Francesca

A)

Costa Torres, Antoni

A)

Crespí Cladera, Rafel

A)

de Freitas Fernandes, Jenny Carolina

A)

de Villalonga Smith, Príam Francesc

A)

del Barrio Castro, Tomás

A)

del Olmo Iturriarte, Almudena

A)

Deyà Serra, Pere M.

A)

Ensenyat Pujol, Gabriel

A)

Escrihuela Villar, Marc

A)

Esteban Valdés, Susana

A)

Estrany Bertos, Joan Josep

A)

Ferrer Gomila, Josep Lluís

A)

Ferrer Pérez, Victòria

A)

Ferrer Tapia, Belén

A)

Fiol Arbós, Joan Jesús

A)

Fornós Astó, Joan Josep

A)

Forteza Forteza, M. Dolors

A)

Frau Munar, Juan

A)

Galmés Galmés, Jeroni

A)

García Riaza, Enrique

A)

Garcia Sastre, M. Antònia

A)

Garcias Gomila, Francesca

A)

Genovart Balaguer, Joana I.

A)

Gianotti Bauzà, Magdalena

A)

Gil Vives, Llorenç

A)

Gili Planas, Margalida

A)

Gómez Garrido, María

A)

Gomis Bosch, Damià

A)

González Cid, Yolanda

A)

González Guardiola, Joan

A)

González Hidalgo, Manuel

A)

Guijarro Fuentes, Pedro

A)

Janer Torrens, Joan David

A)

Jaume Capó, Antoni

A)

Jiménez López, Rafael

A)

Juan Clar, Carles

A)

Juan Garau, Maria

A)

Juan Vidal, Josep

A)

Lisani Roca, José Luis

A)

Lladó Pol, Francesca

A)

Llodrà Grimalt, Francesca

A)

Loureiro Porto, Lucía

A)

Manassero Mas, M. Antònia

A)

Manera Erbina, Carles

A)

Manresa Yee, Cristina Suemay

A)

Martín Oliver, Alfred

A)

Martínez Bueso, María de la Paz

A)

Martínez Cañellas, Anselm M.

A)

Massot Perelló, M. Magdalena

A)

Mateo Hernández, José Luis

A)

Mesquida Cantallops, Joan Antoni

A)

Mestre Miquel, Joana Maria

A)

Miquel Novajra, Alexandre

A)

Miralles Socias, Antoni

A)

Miró Bonet, Rosa

A)

Miró Julià, Margarita

A)

Moreno Mulet, Cristina

A)

Morey López, Mercè

A)

Mulet Forteza, Carles

A)

Mulet Gutiérrez, M. Josep

A)

Nadal Roberts, Marc

A)

Navarro Gómez, Ricardo Jesús

A)

Nogales Fernández, Balbina

A)

Oliver Araujo, Joan

A)

Palmer Pol, Alfons Lluís

A)

Palou Oliver, Andreu

A)

Palou Sampol, Pere

A)

Payeras Capellà, Maria Magdalena

A)

Perales López, Francisco José

A)

Pérez Castelló, Josep Antoni

A)

Picornell Alou, Catalina

A)

Pons Jaume, Margalida

A)

Proenza Arenas, Ana María

A)

Proenza Arenas, Julián

A)

Prohens Sastre, Rafel Jaume

A)

Pujol Nadal, Ramon

A)

Ramis Barceló, Rafael

A)

Ribas González, Carlos Rodrigo

A)

Ripoll Perelló, Maria Isabel

A)

Roca Adrover, Miquel Jesús

A)

Roca Bennàsar, Miquel

A)

Rosselló Matas, Carme

A)

Rosselló Nadal, Jaume

A)

Rosselló Sanz, Josep Lluís

A)

Rubí Barceló, Antoni

A)

Ruiz Pérez, Maurici

A)

Salazar Noguera, Joana

A)

Salinas Bueno, Iosune

A)

Salvà Mut, Francesca

A)

Sansó Martínez, Noemí

A)

Sansó Rosselló, Andreu

A)

Santamarta Martínez, Rubén

A)

Santana Gallego, María

A)

Seguí Llinàs, Miquel

A)

Seguí Palmer, M. Concepció

A)

Sesé Abad, Albert

A)

Simal Florindo, Susana

A)

Suárez Gómez, Cristina

A)

Sureda Gomila, Antoni

A)

Tirado Bennàsar, M. Dolores

A)

Touza Garma, M. del Carmen

A)

Vallespir Soler, Jordi

A)

Varona Gómez, Xavier

A) Verdera Izquierdo, Beatriz

A)

Vilanova Canet, Bartomeu

Grup B)(resta de personal docent i investigador)

Grup

Nom

B)

Álvarez García, Olaya

B)

Barceló Bauzà, Gabriel

B)

Bauzà Sampol, Antoni

B)

Cañas Lerma, Ana Josefa

B)

Capó Juan, Miquel Àngel

B)

Cerdà Navarro, Antoni

B)

Cornelles Soriano, Miquel

B)

Delgado Domínguez, Adelaida

B)

Esquerra Guerra, Lora

B)

Esteller Cano, Àngels

B)

Femenias Andreu, Maria

B)

Gomila Albal, Marina

B)

Guillén Solà, Mireia

B)

Hernández Arenaz, Iñigo

B)

Isern Deyà, Andreu Pere

B)

López Roca, Núria

B)

López Rodríguez, Sofía

B)

Macedo, Demian Nicolás

B)

Morell Tipper, Marc Andreu

B)

Muntaner Mas, Adrià

B)

Mut Puigserver, Macià

B)

Quintana Murci, Elena

B)

Romero Godoy, Rosalinda

B)

San Sebastián Fernández, Katia

B)

Sánchez Marimon, Ester

B)

Sastre Vidal, Miquela M.

B)

Sbert Balaguer, Marià Ramon

B)

Valera Pozo, Mario

B)

Vich Ramis, M. del Mar

Grup C) (estudiants)

Grup

Nom

C)

Alemany Provenzal, Magdalena

C)

Aleñar Vega, Lluís

C)

Alvarado Leyton, Tahiri Alejandra

C)

Bibiloni Femenias, Gabriel

C)

Bonet Manresa, Joan Miquel

C)

Cerdà Palmer, Maria Lluïsa

C)

Chávez Romero, Michael Jordan

C)

del Santo Strillak, Chloé

C)

Din, Vasile Adrian

C)

Duque Gervilla, Cristina

C)

Fernández Ripoll, María José

C)

Fiol Mir, Joan

C)

García Giménez, Daniel

C)

García Molina, Lorenzo

C)

González Maya, Pablo

C)

Guillem Conejeros, Francesc

C)

Hierro Pujol, Aina

C)

JIménez Llobera, Adrià

C)

Juanico Rodríguez, Pau

C)

Lladó Vives, Andreu

C)

Martínez Dopico, Pedro

C)

Martínez Rodríguez, Diego

C)

Molina Areces, Álvaro

C)

Nastasi Cantero, Maria Victòria

C)

Olías Florit, Carles

C)

Olías Florit, Esperança

C)

Oliver Miralles, Jaume

C)

Pons Natta, Xavier

C)

Rey Doro, Martina

C)

Reyes López, Míriam

C)

Riera Bosch, Rosa

C)

Rodríguez Amer, Marina

C)

Roig Bordoy, Eva Maria

C)

Sanz Morcillo, Manuel

C)

Soler Vives, Josep

C)

Viaene Pieras, Carlota

C)

Vich Serra, Gabriel

 Grup D) (personal d’administració i serveis)

Grup

Nom

D)

Barceló Simó, Gabriel

D)

Clar Calafat, Francesca

D)

Company Florit, Miquel

D)

Dols Amengual, Margalida

D)

Escanellas Garcias, Francesc

D)

Escribano Dengra, Ruth

D)

Estapé Pujol, Carolina

D)

Frau Coll, Josep Antoni

D)

García Noval, Ricardo

D)

Garcies Gomila, Domènec

D)

Garcies Salom, Miquel Àngel

D)

Jiménez Herranz, Juan Cristóbal

D)

Llabrés Grau, Miquel

D)

Llompart Rigo, Enrique

D)

Mañas Florit, Josep

D)

Mateu Comas, M. José

D)

Morro Pérez, Pere

D)

Muñoz Caballero, Carolina

D)

Núñez Carrillo, Ana E.

D)

Ortego Hernando, José Luis

D)

Perelló Bisellach, Isabel M.

D)

Piqueras García, Miguel Ángel

D)

Pizà Rosselló, Rafael

D)

Ramon Álvarez, Virgínia

D)

Rogel Bertó, Cristina

D)

Terrones Almazán, Antonio

 Membres nats (art. 17.3 dels Estatuts)

Nom

Càrrec

Huguet Rotger, Llorenç

Rector

Paniza Fullana, Antònia

Secretaria General

Carot Giner, Jaume

vicerector d'Investigació i Internacionalització

Llabrés Bordoy, Jordi

vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals

Fornés Pallicer, M. Antònia

vicerectora de Professorat

Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel

vicerectora d'Estudiants

Seguí Pons, Joana Maria

vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Aguiló Pons, Antoni

vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Llompart Bibioloni, Maria

vicerectora d'Economia i Infraestructures

Fernández Coca, Antonio

vicerector de Campus Digital i Transmèdia

Fullana Puigserver, Antònia

Gerent

Amengual Colom, Antoni

Degà de la Facultat de Ciències

López Simó, Francisco

Degà de la Facultat de Dret

Oliver Torelló, Josep Lluís

Degà de la Facultat d'Educació

Deyà Bauzà, Miquel Josep

Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

Alberdi Castell, Rosa Maria

Degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Pich Solé, Jordi

Degà de la Facultat de Psicologia

Deyà Tortella, Bartolomé

Degà de la Facultat de Turisme

Lladó Sampol, Isabel

Directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Serra Busquets, Sebastià

Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Pascual Fuster, Bartomeu

Director del Departament d'Economia de l'Empresa

Guiscafrè Danús, Jaume

Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Carbonero Gamundí, Maria Antònia

Director del Departament de Filosofia i Treball Social

Bona Garcia, Carles

Director del Departament de Física

Grimalt Gelabert, Miquel

Director del Departament de Geografia

Bennàsar Veny, Miquel

Director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Sureda Negre, Jaume

Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Sureda Garcia, Bernat

Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Turnes Palomino, Gemma

Directora del Departament de Química

San Miguel Ruibal, Maximino

Director de l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos

Terrados Muñoz, Jorge

Director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats

Medrano Gil, Hipólito

Director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua

Ballester Mortes, Josep Lluís

Director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB

Garau Amengual, Jaume

Director de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat

Salinas Ibáñez, Jesús M.

Director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa

Grases Freixedas, Felicià

Director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut