Edifici Sa Riera

Administració de centre
Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta
Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB)
Direcció
Partituroteca i documentació
Despatxos de les corals
Arxiu de les corals
Més informació de la Coral 
Servei d’Activitats Culturals
Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)