Edifici Sa Riera

Sa Riera

Consergeria
Tel.: 971 17 30 14
Fax: 971 17 24 00
Administració de centre
Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries
Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB)
Direcció
Partituroteca i documentació
Despatxos de les corals
Arxiu de les corals
Més informació de la Coral 
Servei d’Activitats Culturals
Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Formació Permanent del Professorat
Innovació i formació del professorat universitari
Reciclatge de Català