Escoltar

El Rector

Atès l'estat d'alarma, decretat el passat 14 de març, totes aquelles reunions i actuacions que sigui possible es realitzaran per via telemàtica.
 

huguet

Dr. Llorenç Huguet

És menorquí, de Ferreries. Casat i pare de tres fills. Va fer els estudis primaris al Col·legi Públic de Ferreries i el batxillerat a l’Institut de Ciutadella (aleshores batxillerat laboral). Es llicencià en Matemàtiques (1977) i es doctorà en Informàtica (1981) per la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1980 va acabar la llicenciatura de Ciències Aplicades a la Informàtica i a la Gestió Industrial a la Universitat de Lovaina (Bèlgica), mentre estava adscrit al laboratori IMAGO d’aquesta universitat com a investigador.

Des de 1977 fins a 1990 fou professor del Departament d'Informàtica de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, on, l'any 1988, va obtenir la càtedra de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. En aquesta universitat va ocupar els càrrecs de secretari i vicedegà de la Facultat de Ciències.

Des de 1990 és professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, on, d'ençà que es va crear, fou director de l'Escola Universitària Politècnica, fins que el juliol de 1995 fou elegit Rector d'aquesta universitat durant dos mandats, fins al maig de 2003. Fou reelegit per a aquest càrrec el maig de 2013.

L'any 2000 va ingressar com a membre de l'Acadèmia de Ciències Pere I de Sant Petersburg.

El seu principal domini d'investigació és el camp de la comunicació digital, principalment pel que fa als aspectes teòrics i les seves aplicacions, de la codificació i la criptografia en l’àmbit de la seguretat computacional i del comerç electrònic, en el qual té nombroses publicacions i participacions en congressos, tant nacionals com internacionals. A més, ha dirigit sis tesis en aquest àmbit.

És coautor de:

  • una col·lecció de divulgació de la informàtica, l’any 1985, que va servir de suport per al programa de TV3 Connecta el micro, amb el suport de la Fundació la Caixa
  • i de dos llibres:
    • Codes Correcteurs: Théorie et Applications, Ed. Masson, 1989, sobre aspectes bàsics i d'investigació en teoria de la codificació (traduït a l'anglès per McGraw-Hill, 1992).
    • Comunicación digital: Teoría matemática de la información, codificación algebraica y criptología, Ed. Masson, 1991.

La seva principal participació en activitats professionals se centra en les aplicacions de les TIC (tecnologies de la informació i les comunicacions) en l'àmbit empresarial i de l'Administració local i autonòmica. Com a exemples:

  • la implementació d’un reconeixedor digital de signatures per a l’empresa FDM, utilitzant algorismes de compressió de dades;
  • el disseny d’un xip per a la implementació hardware del criptosistema DES (Data Encryption Standard) per a Fujitsu;
  • la creació i posada en marxa del Servei d’Informàtica Local de Menorca (SILME);
  • l’estudi i posterior implementació del sistema informàtic del Parlament de les Illes Balears.

El juliol de 1992 fou nomenat consultor de la DGXIII de la Comunitat Europea, en el camp de les TIC, i va estar integrat en el TEAM EUROPE (Panel of expert speakers of the European Commision) fins al juny de 1998.

Tot mantenint la seva activitat acadèmica a la UIB, el mes de gener de 2003 fou elegit president de “Sa Nostra”, Caixa de Balears, institució de la qual també va presidir la Fundació fins al desembre de 2005. I el febrer de 2007 va ser elegit president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, càrrec que va ocupar fins al desembre de 2012.

Agenda

Del 3 al 9 d’agost

L’agenda reflecteix els actes institucionals, esdeveniments públics i reunions d’especial rellevància, i no totes les reunions internes de feina. No s'hi inclouen dades de caràcter personal en cap cas. L’agenda es publica setmanalment i pot estar subjecta a canvis de darrera hora.