Membres per àrees del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

 Filologia Anglesa